Bank Nowy BFG S.A. to tzw. instytucja pomostowa, czyli instrument przymusowej restrukturyzacji. Jego zadaniem jest kontynuowanie działalności banku poddanego przymusowej restrukturyzacji.

Bank Nowy BFG S.A. został powołany do życia w grudniu 2019 r. i ma obecnie 100 mln zł kapitału. Kwota ta może być zwiększona.

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku

Bank Nowy BFG S.A. jest instytucją pomostową wykorzystaną w przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

We wszelkich sprawach związanych z PBS informacje można znaleźć na stronie banku www.pbsbank.pl

Logowanie do bankowości internetowej pozostaje bez zmian: https://sbe.pbsbank.pl/

Informacji udziela infolinia pod numerami 0 801 372 772 lub +48 13 46 55 750.

Zarząd
Edyta Glajcar – prezes Zarządu
Joanna Mandla – wiceprezes Zarządu
Dariusz Duchliński – członek Zarządu
Eugenia Sikora – członek Zarządu
Mariusz Żero – członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Piotr Tomaszewski – przewodniczący Rady
Sławomir Stawczyk – wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Obal – członek Rady
Barbara Teisseyre – członek Rady
Kinga Jamrozik-Kierc – członek Rady

Linki
Informacje o procesie przymusowej restrukturyzacji: www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja

Kontakt
tel. 801 372 772
email: BankNowyBFG@bfg.pl

Adres do korespondencji
ul. Mickiewicza 7
38-500 Sanok

Siedziba
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

Bank zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS: 0000823132, NIP: 7010964507

Kapitał zakładowy 25.000.000 zł, opłacony w całości.